Frameworks

Framework – Polish version

Framework – English version

Framework – German version

Framework – Spanish version

Framework – Romanian version

Articles

Insights into CLIL methodology

Beata Nawrot-Lis

CLIL w dzisiejszej Europie: wyzwania i zagrożenia

Wolfgang WÖGERER

CLIL methodology as a fusion of language learning and content acquisition. Implementation of CLIL in VET in Romania

Valentina STINGA, Adina DUMITRU

A reflective approach to CLIL instruction in the VET context

Zbigniew P. MOŻEJKO

CLIL as the most efficient approach to bilingual teaching. Implementation of CLIL in VET in Spain

Javier de REYES, Juan Manuel BRUZÓN

Innovative CLIL practices in Europe. An overview of the field

Romuald GOZDAWA-GOŁĘBIOWSKI, Marcin OPACKI

Wprowadzanie modelu CLIL w kształceniu zawodowym

Katarzyna SKOCZYLAS, Ewelina SIKORA

State of the art report on CLIL implementation in Polish vocational schools – Edukacja ustawiczna dorosłych (02/2018)

Beata Nawrot-Lis, Katarzyna Skoczylas

State of the Content and Language Integrated Learning (CLIL) implementation in vocational schools across Europe – Edukacja ustawiczna dorosłych (03/2019)

Romuald Gozdawa-Gołębiowski, Beata Nawrot-Lis, Marcin Opacki, Katarzyna Skoczylas

Language education – technology serving motivation
in education – Edukacja ustawiczna dorosłych (03/2020)

Agnieszka Dziedzic, Mariusz Bąberski

Reports

Report – Polish version

Report – German version

Report – Spanish version

Report – Romanian version

Summary report – English version